fbpx

Sumomassive

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Mainostoimisto Sumomassive
Marjakaari 17, 37570 Lempäälä
hola@sumomassive.com

Yhteyshenkilö

Teemu Latva-Piikkilä
Marjakaari 17, 37570 Lempäälä
teemu@sumomassive.com

Rekisterin nimi

Mainostoimisto Sumomassive:n myynti- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään markkinoinnin, kehittämisen, kyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen kuuluvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös kohdennukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä tapahtumiin sekä muihin markkinointiin liittyvien toimenpiteiden osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietoseloste

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia rekisterin käytön kannalta tarpeellisia tietoja:
Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi tilaustiedot, tapaamiset, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.
Tieto rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtuneesta rekisteröidyn käyttäytymisestä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, sekä yhteydenotot.

Sumomassiven tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: Aikataulut, sähköposti ja puhelinnumero.

Tietolähteet

Tietolähteinä ovat henkilön itsensä ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallintajärjestelmän tiedot

Luovutukset

Tietoja voidaan jakaa Mainostoimisto Sumomassiven sisällä, sekä alihankkijoiden kanssa.

Luovutus EU:n ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa, mihin ulkopuolisten pääsyä on rajoitettu tehokkaasti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran puolessavuodessa (6 kk).

Tiedon korjaaminen

Kaikilla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti ja postitetaan rekisterin ylläpitäjälle tai viedään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luokse. Kirjallisen materiaalin pitää sisältää korjattavat asiat riittävän yksityiskohtaisesti asian hoitamiseksi.

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

Käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.

Henkilötietojen säilytys

Emme säilytä turhaa tietoa, ellei siihen ole laillista velvoitetta. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Konemuotoon tallennetut tiedot käydään säännöllisesti läpi ja tarpeettomat tiedot tuhotaan.

Lisätietoa tietosuojaselosteesta

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6krs. 00520 Helsinki

Postitusosoite: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00520 Helsinki

Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi

www-osoite: https://tietosuoja.fi

Pin It on Pinterest